انجمن های علمی تاريخ

ديروز به دعوت دبير انجمن علمی تازه تاسيس تاريخ رفته بودم دانشگاه تربيت معلم

به دوستان گفته بودم در مورد نحوه شکل گيری انجمن و اقدامات و برنامه های آن سخن خواهم گفت . وارد دانشگاه که شدم حس خوشايندی همراه با خاطرات دوران شيرين دانشجويی به سراغم آمد . چهره های بشاش دانشجويان که البته تعداد بسياری از آنان دختر بودند اشتياقم را برای گفتگو با آنها افزايش داد . وقتی دانشجوی ترم دومی تاريخ به عنوان دبير انجمن به استقبال آمد و مرا به سمت سالن تماعات راهنمايی کرد ، در مسير تعدادی از دانشجويان ديگر با ما همراه شدند و خيلی زود سر صحبت را باز کردند . آنان می خواستند بدانند من در مورد چه چيزی می خواهم صحبت کنم و وقتی شنيدند جلسه کاملاْ علمی است اخم هايشان در هم رفت شايد انتظار داشتند من بيشتر در مورد مسائل زنان خصوصاْ در فضای انتخابات شوراها سخن بگويم اما وقتی پس از دکتر مختاری رئيس گروه تاريخ دانشگاه پشت ميز سخنرانی قرار گرفتم از مستمعين خواستم حوصله کنند تا در اين جلسه در موضوع تاريخ و رسالتمان برای کاربردی کردن آن گفتگو کنيم و گفتگو پيرامون موضوعات مورد علاقه ديگر دانشجويان را به وقتی ديگر بسپاريم و البته برای آن نيز اعلام آمادگی کردم .

مطالعه نحوه شکل گيری انجمن و فعاليت ها و برنامه هايش به عنوان يک نمونه از سازمانهای غير دولتی با رويکرد پژوهشی البته در فضای خارج از دانشگاه و ارتباطی که انجمن علمی تاريخ تربيت معلم و ساير انجمن ها و نهادهای هم هدف می توانند با آن برقرار کنند ُ توانست مورد توجه شرکت کنندگان قرار گيرد و طرح مشکلات و موانع ، آنان را در يک فضای عينی و واقع بينانه قرار داد . بروشورها ، بولتن ها و ساير انتشارات انجمن در اختيار آنان قرار گرفت . اما انتظار من از شنيدن سوالات و نظرات اين دانشجويان برآورده نشد و گفتگويی صورت نگرفت بلکه ما گفتيم و متاسفانه به دليل جوانی و بی تجربگی بچه ها و يا تازگی اين نوع برنامه ها و يا هر دليل ديگری چندان چيزی نشنيديم و نگاه پرسشگر بعضی از حاضرين مرا تا درب خروجی همراهی کرد و من در دل آرزو کردم که کاش به زودی فرصتی ديگر برای يک گفتگوی واقعی فراهم شود .

/ 0 نظر / 16 بازدید