پايان ما آغازی دوباره است

یک روز پاییزی، یک آسمون گرفته، یک شهر شلوغ، یک دفتر کوچک وسط غوغای شهر، یک چند نفری آدم عاشق و یک دنیا کار نیمه تمام و یک دنیا ایده و آرزو

اول دفتر به نام خدای حکیم

آغاز راه با توکل به او و مدد یک دوسه دوست

ادامه مسیر به لطف یاران

و این راه انتها ندارد اگر کسی به شوق زودرسیدن با ما همراه شده است 01.gif

هر پایانی خود یک آغاز است و ما آغاز می شویم مکرر

سختی دیروز از کنش امروز بازمان نمی دارد و تلخی روزهای پرتنش در کاممان جاودانه نمی ماند وقتی شیرینی موفقیت را ذره ذره می چشیم

فردا نقشی از حضور زن ایرانی در این دفتر ثبت خواهد شد

فردا فرزندان ما ذره بین و ابزار نجومی برای یافتن ستاره های آسمان فرهنگ دیارشان لازم ندارند

فردا آسمان شهرمان آبی آبی است و درخشش خورشید حقیقت چشم ها را خیره می کند

فردا برای ما دیر نیست برای خواندن و برای آموختن

امروز را دریابیم  

پایان ما آغازی دوباره است 50.gif

/ 3 نظر / 18 بازدید
****

واي؛چقدر دلتان پر است.به خدا قسم باور کنيد سر درد گرفتم به معنی واقعی کلمه.پايانی فعلا نبايد باشد عزيزان.

محتشمی

دل پری در کار نيست رشته ای بر گردنم افکنده دوست می کشد هرجا که خاطرخواه اوست و پايان اگر آغازی دوباره باشد ، چه دوست داشتنی است