ثروتی که علم را تضمین می کند

هرچه برگزاری سومین سمینار جدی تر می شود ، نگرانی ها و دلواپسی ها هم افزایش پیدا می کند و دلیلش هم تنها عدم اطمینان از جلب منابع مادی است وگرنه منابع انسانی و سرمایه های علمی و تجارب گرانقدر به میزان کافی اطمینان بخش هستند . باری توکل به خدا می کنیم و ادامه می دهیم . از شما چه پنهان ما به منابع معنوی متصل شده ایم که کارمان را تضمین می کند . کاش شما هم توفیق زیارت بانو ربابه صدر را پیدا می کردید . من نمی دانم این همه ایمان و نور معنویت چگونه در یک انسان جمع می شود آن هم در قرن ۲۱ و در شاهراه فرهنگ های شرق و غرب ، لبنان ، این همه مصیبت از زمان ربوده شدن امام موسی صدر و پس از آن خم به ابروی این زن نیاورده و روزبروز قدرت و صلابتش بیشتر می شود . سیده ربابه از آن زنانی است که به حالش غبطه می خورم .

روز ۴ شنبه که برای همایش حقوق بشر و دین به دانشگاه مفید قم رفته بودم ، فرصت خوبی بود تا موضوع سمینار را با دوستان فاضل درمیان بگذارم . از بعضی بزرگان قول نگارش مقاله را گرفتم و خواستم ما را در برگزاری هرچه بهتر سمینار یاری دهند . 

دکتر بختیاری و دوست دیگری هم روز ۵ شنبه برای بررسی امکان برگزاری سمینار در یزد به این استان سفر کردند و هنوز فرصت نشده تا گزارش کار خود را به هیات مدیره بدهند .

ما همچنان در حال رایزنی برای جلب مشارکت مراکز و نهادهای فرهنگی و اقتصادی هستیم . این سمینار باید باشکوهترین و منظم ترین سمینار ما باشد چون نام مراکز معتبری را با خود همراه دارد . زمان کوتاه است برای انتشار فراخوان باید تعجیل کرد . ظرف چند روز آینده باید مکان را قطعی کنیم زمان هم مشخص است اعضای هیات علمی هم تقریبا تعیین شده اند  می ماند تیم اجرایی که باز هم امیدمان به اعضای با انگیزه انجمن است و دوستان وفادار و یاران همراه

تا بعد 49.gif

/ 0 نظر / 18 بازدید