عاقبت خستگی ناپذيری

زن در جهان اسلام موضوعی است که در سال ۸۵ عناوین سخنرانی های ماهانه انجمن پیرامون آن بوده است . هرچند از ابتدای فعالیت انجمن  توجه به دوره های مختلف تاریخی ، تاریخ باستان (قبل از اسلام ) تاریخ اسلام و تاریخ بعد از اسلام مورد توجه بوده اما شرایط جدید و فضای بین المللی ما را بر آن داشت که در مطالعات تاریخی موضوع « زن » مورد تاکید قرار گیرد و افزون بر آن موقعیت تاریخی زن در جهان اسلام به طور جدی تری بررسی شود بنابرین نه تنها نشست های ماهانه حول این موضوع است بلکه پیشنهاد برگزاری سومین سمینار بین المللی انجمن با همین عنوان مطرح و مورد تایید قرار گرفت . هرچند تاکنون موفق به یافتن شرکا و همکاران خود برای برپایی این سمینار نشده ایم اما این مسئله مانع از پیگیری مقدمات کار نبوده است .

برگزاری همایش زن در جهان اسلام به دبیرخانه دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام ( شهرداری اصفهان ) پیشنهاد شد که مورد عنایت قرار نگرفت . از دفتر انجمن در اصفهان خواستیم امکانات دیگر را در دانشگاه و سایر مراکز فرهنگی و پژوهشی جستجو کنند که به نتیجه نرسیدند . از دفتر خراسان خواستیم این امکان را در دانشگاه فردوسی بررسی کنند و خود نیز گفتگوهایی را در این زمینه آغاز کردیم باز هم به نتیجه نرسیدیم سرانجام روز پنج شنبه در جلسه هیات مدیره به این نتیجه رسیدیم که همایش در شهر گرگان برگزار شود چون علاوه بر این که انجمن نماینده فعالی در استان گلستان دارد مردم فرهنگ دوست استان نیز نسبت به این گونه اقدامات علاقه و تمایل نشان می دهند . باری گفتگوهای اولیه با نتایج مثبت انجام شده منتظریم ببینیم انجام و سرانجام کار چه می شود .

قرار است با رئیس مرکز گفتگوی تمدن ها ملاقاتی داشته باشیم شاید بتوانیم از نقطه نظرات ایشان و البته حمایت هایشان در این زمینه بهره مند شویم . شنیده ایم موسسه گفتمان جهان اسلام هم اهداف مشابهی را دنبال می کند . هرچند هنوز از جلب حمایت بخش های مرتبط دولتی کاملاْ ناامید نشده ایم اما به نظر می رسد برای این مسئله خیلی هم نباید وقت تلف کرد

می ترسم این ویژگی خستگی ناپذیری عاقبت کار دستمان بدهد

/ 0 نظر / 17 بازدید