باز اين چه شورش است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

هر محرم یاد حسین و نهضت حسینی در سراسر عالم دلها را می شوراند و عرش و فرش را به تلاطم می آورد . آن همه شور و شعور و معرفت و آن همه حماسه و ایثار و وفا را هنوز هیچ قلمی به تمامی تصویر نکرده و هیچ زبانی به تمامی نسروده و هیچ قلبی به تمامی ادراک نکرده است .

و چنین است که هنوز می توان عاشورا را خواند و دید و سرود و نوشت و ترسیم کرد به دون هراس از تکرار . چراکه به اندازه عقول بشری می توان به ادراکی جدید و متفاوت از این حماسه بزرگ رسید . و به برداشتی نو و فابل فهم برای نسل امروز . پس عجب نیست گفتمان های متفاوت سنتی ، شهادت طلبانه ، اصلاح گرایانه ، حکومتگرا و انتقادی از قیام عاشورا .

و بدین گونه تاریخ زنده شهید زنده آرمان زنده و پیام زنده را می توان به گوش جان شنید از همه بازماندگان کربلا و از زینب که نه تنها ستم کش نیست بلکه ستم ستیز است و با پیام رسانی اش به یکباره بساط تحریف تاریخ را در هم می شکند . کاش قلم را توان آن بود تا باز هم از نقش آفرینی تک تک سربازان راه عدالت از زن و مرد و پیر و جوان می نوشت و ...

/ 4 نظر / 18 بازدید
دانيل

حسين (عَ) را دوست ميدارم که امام است و دوست تر ميدارم که مظلوم است.......هم آن هنگام که با لب تشنه گلويش را از جفا بريدند و هم امروز که به نام او چه ها نميکنند..........و کنار دستجات عزای او خود حسين را فراموش می کنند.......اما نميدانم چرا همانقدر که حسين (عَ) را دوست ميدارم ......بر او دل ميسوزانم و اشک ميريزم

فخری

و از زندگی حسين چه درس ها که می توان آموخت البته اگر بعضی مداحی ها بگذارد

حسين

الماس اگر درخاک افتد همچنان الماس هست و گرد وغبار اگر برحسب مقتضيات زمانی و مکانی و با حيف ميل ميلياردها پول از سهم ملت به اوج فلک برسد همچنان گرد و غبار است.