اخبار انجمن

دوره آموزشي شيوه هاي مدرن تاريخ نگاري كه با تاريخ نگاري جنسيتي دكتر نجم آبادي در دفتر انجمن آغاز شده با كلاس هاي تاريخ نگاري دكتر اتحاديه ادامه يافته است . در اين مرحله پژوهشكران مجدداً به تمرين تحقيق تاريخ مي پردازند و ضمن معرفي و نقد منابع به تهيه حداقل يك مقاله تاريخي اقدام خواهند نمود .

به گفته كميته آموزش انجمن ، برگزاري آموزش توجيهي استفاده از تاريخ شفاهي در تاريخ نگاري ، اينترنت و تاريخ نگاري ، مكاتب تاريخ نگاري و تاريخچه فمينيسم از ديگر برنامه هاي آموزشي انجمن خواهد بود .

كميته طرح و برنامه نيز در حال بررسي امكان برگزاري همايش زن در جهان اسلام در شهر مشهد توسط دفتر انجمن در استان خراسان رضوي است . در اين زمينه رايزني هايي با دانشگاه فردوسي صورت گرفته است .

همچنين اين كميته با همكاري كميته پژوهش در حال تهيه پروپوزال طرح پژوهشي نقش زنان در انقلاب اسلامي با تكيه بر تاريخ شفاهي هستند كه قرار است با همكاري موسسه نشر آثار امام خميني انجام شود .

كميته ارتباطات نيز با ارسال نامه براي خبرگزاري ميراث فرهنگي ، روزنامه سرمايه و سايت كانون زنان ايراني از انعكاس مطلوب اخبار انجمن در اين رسانه ها تقدير كرد . 

/ 0 نظر / 17 بازدید