خاطرات اولين افسر سياسي زن از سفر به ايران در انگلستان تجديد چاپ شد

ميراث خبر / ميترا اسدنيا: كتاب خاطرات سفر گرترود بل اولين افسر زن انگليسي و پژوهشگر تاريخ و باستان شناسي در قالب مجموعه اسناد مربوط به تاريخ ايران در اوايل قرن بيستم ميلادي پس از ده ها سال دوباره در انگلستان تجديد چاپ شد.

گرترود بل از جمله نخستين زنان انگليسي است كه به دانشگاه راه يافته و به دليل روحيه پژوهشي و نيز سفرهاي طولاني و ماجراجويانه اش به عنوان افسر سياسي انگلستان در كشورهاي خاورميانه ،‌كمك هاي شاياني به اين كشور در دوران جنگ جهاني اول كرده است.

در بخشي از اين كتاب كه ناشر براي معرفي آن استفاده كرده، آمده است:« زندگي در شرق را مي توان در دو عنصر خاك و آفتاب خلاصه كرد. آ ن گاه كه بي توجه در درگاه ايستاده اي اقرار خواهي كرد كه اين سفر دراز بيهوده نبوده است اما همزمان با حركت دسته جمعي مردمي كه پشت سر تو حركت مي كنند ناگاه در خواهي يافت كه چه شكاف و گرداب ژرفي ميان تو با آن هاست. اينجا، گويي كه شرق به خود مي نگرد: او درباره دنياي بزرگتري كه تو شهروند آن هستي چيزي نمي داند بنابراين چيزي از تو و تمدن تو نمي پرسد.»
البته تمام آنچه كه گرترود بل آورده نه مربوط به امروز ايران بلكه مربوط به ايران در قرن نوزدهم است. گرترود بل متولد سال 1868 و فارغ التخصيل ممتاز رشته تاريخ از دانشگاه آكسفورد است. وي زماني به تحصيل پرداخت كه تحصيلات دانشگاهي براي زنان هنور امري غير معمول بود اما با اين وجود تنها ظرف مدت دو سال تححصيلات خود را در آكسفورد به پايان رساند و سپس در مسير سفرهاي خود به دور دنيا به ايران آمد.

گرترود بل از اوايل قرن بيستم به شدت شيفته مردم و كشورهاي عربي شد و پس از آموختن زبان عربي و تحقيق در مورد اين كشورها، به سفر در كشورهاي عربي پرداخت. بعدها از سوي سرويس هاي جاسوسي انگلستان در جريان جنگ جهاني اول به عنوان افسر سياسي به اين كشورها اعزام شد و به مقام دبير واحد شرقي دركميسيون عالي امور بغداد ارتقا يافت و به واسطه نقشي كه در روي كارآمدن بسياري از شاهان و شاهزادگان در عراق پس از جنگ جهاني اول داشت به عنوان «پادشاه ساز» دولت عراق شهرت يافت. وي در مدت حضورش در اين كشور مدير افتخاري اداره عتيقه جات اين كشور شد. تاسيس موزه بغداد در عراق نيز از جمله اقدامات او در زمينه حفظ آثار فرهنگي به شمار مي آيد.

گرترود بل علاوه بر اين كتاب داراي كتاب هاي ديگري نيز هست كه عمدتا درباره شرق و كشورهاي خاورميانه است كه از اين ميان دو كتاب او به طور خاص به ايران اختصاص دارد. كتاب اول او «اشعار حافظ با انتخاب گرترود بل» ‌نام دارد كه با همكاري رز دنيسون همراه با متن اصلي اشعار به زبان فارسي در سال 1995 چاپ و منتشر شد.
كتاب تصويرهاي ايراني دومين كتاب اوست كه همانند بيشتر كتاب هايش مبتني بر خاطرات سفر و پژوهش هاي قبلي اش درباره ايران است. اين كتاب در 192 صفحه توسط انتشارات آنتم به بازار نشر كتاب انگلستان عرضه شده است.

/ 1 نظر / 34 بازدید