مهرگان گرامی باد

اینم یک پست با اندکی تأخیر که نکته سنجان تاریخ دان اغماض می فرمایند انشاء الله چشمک

ماه مهر برای ایرانیان تنها آغاز فصلی جدید از سال نیست؛ بلکه یادآور آئینی دیرین و باستانی است و جشنی که فلسفه آن سپاسگزاری به درگاه خداوند است به خاطر برکاتی که عنایت کرده و تحکیم دوستی و محبت میان انسان ها. به گفته عمر خیام نیشابوری: "این ماه را از آن رو مهرماه گویند که مهربانی بود مردمان را بر یکدیگر، از هرچه رسیده باشد از غله و میوه نصیب باشد، بدهند و بخورند با هم."
ایرانیان از دیر زمان کوشیده اند که کارهای مهم را از مهرماه آغاز کنند، از جمله ازدواج و تشکیل زندگی خانوادگی. بنا به نوشته مورخان یونانی، به دستور داریوش بزرگ بود که دبستان¬های ایران از مهرماه آغاز به کار کردند. همان دبستان هایی که ویژه پسران ایران بود که در آن آئین وطن پرستی و جان فشانی در راه وطن می آموختند.
آغاز فصل پاییز متقارن با مهر، ماه مهربانی و قدرشناسی به تأسی از پیشینیان در ایران، آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها در سراسر کشور است. تعلیم و تربیت با ورود اسلام به ایران و بر اثر پیوند ارزش های فرهنگی ایرانی و اسلامی، اهمیتی دو چندان یافت و آموختن دانش زگهواره تا گور آموزه ای دینی شد که علاوه بر برخورداری پای بندان به آن در دنیا، منافع اخروی را نیز برایشان به ارمغان می آورد. ماه مهر، ماه مهربانی را اجر می نهیم و جشن باستانی مهرگان را گرامی می داریم

/ 1 نظر / 22 بازدید