مادران فلسطينی حاملان ميراث معنوی

آذر ماه سال 1384 هنگامي که ايران در ثبت نوروز به عنوان ميراث معنوي ناکام ماند 43 کشور موفق به ثبت گوشه هائي از فرهنگشان در فهرست شاهکارهاي شفاهي شدند. فلسطين هم از جمله اين کشورها بود که سنت داستان سرائي را ثبت کرد.

حكايت، نوعي داستان‌گويي ويژه فلسطيني‌هاست كه در بين زنان و كودكان در طول قرن‌ها متداول بوده ‌است.

اين داستان‌ها، ساختار افسانه اي دارد ولي مبتني بر مسايل مرتبط با جوامع عرب خاورميانه و مشكلات خانوادگي آنها است.

به اين ترتيب حكايت در واقع نقد جوامع از ديدگاه زنان و ارايه تصويري از ساختار اجتماعي است كه مستقيما با زندگي زنان در ارتباط است.

بيشتر مشكلاتي كه در اين داستان‌ها نقل مي‌شود بيانگر شكاف بين خواسته‌هاي زنان و وظايفشان است.

حكايت معمولا در شب‌هاي زمستان به هنگام جشن‌ها و مناسبت‌ها در خانه‌ها نقل مي‌شود.

در اين مراسم داستانگويي گروه‌هاي كوچكي متشكل از مادران و فرزندانشان شركت‌مي‌كنند.

مردان به ندرت در اين مراسم حاضر مي‌شوند چرا كه اين عمل براي آنها ناپسند شمرده ‌مي‌شود.

قدرت بيان داستان به چگونگي بكارگيري زبان، تاكيد، آهنگ صدا، تاثير كلامي، به توانايي جلب توجه شنوندگان و انتقال آنها به دنياي خيال و رويا بستگي‌دارد.

سبك و شيوه‌هاي داستانگويي از قوانين زبانشناسي و ادبي پيروي مي‌كند كه با ديگر گونه‌هاي نقل داستان در بين مردم تفاوت دارد و مبتني بر اصول كلامي و اشكال زبانشناسي است كه در محاوره استفاده‌نمي‌شود.

اين داستان‌ها به لهجه فلسطيني در دو قالب لهجه روستايي «فالا‌هي» و لهجه شهري «ماداني» نقل‌مي‌شوند.

تقريبا تمامي زنان فلسطيني بالاتر از 70 سال داستانگويان حكايت تلقي مي‌شوند و اين سنت توسط زنان سالمند ادامه مي‌يابد.

البته داستانگويي بين دختران و پسران جوان براي تمرين يا تفريح غيرعادي نيست. با توجه به گسترش استفاده از تلويزيون و ديگر رسانه‌هاي جمعي كه موجب مي‌شود مردم آداب داستانگوي خود را حقير و قديمي بشمارند حكايت به سرعت در حال نابودي است.

در نتيجه مادران به جاي نقل داستان‌هاي فلسطيني براي كودكان خود، داستان‌هاي خارجي تعريف ‌مي‌كنند.

عامل ديگري كه تداوم حكايت را مورد تهديد قرار‌مي‌دهد عدم انسجام زندگي اجتماعي مردم به دليل وضعيت سياسي موجود در فلسطين است.

/ 0 نظر / 21 بازدید