پاسداری از آيين های باستانی

ساقیا آمدن عید مبارک بادت                                          

آن مواعید که کردی نرود از یادت
هیچ فکر کرده اید داشتن چهار فصل چه نعمت بزرگی است و شاهد تغییرات فصول بودن و دیدن رنگ ها و نقش های متفاوت و جلوه های با شکوه طبیعت می تواند منشاء چه  تحولاتی در روح و روان آدمی باشد ؟
البته معمولا کسانی که ازنعمتی برخوردارند ، قدر و ارزش آن را کمتر می دانند و آنان که از نعمتی محرومند ، قدر آن را کمتر می دانند .
کشور عزیزمان ایران از معدود کشورهایی است که چهار فصل را دارد و از تنوع آب و هوایی برخوردار است .و در خوش سلیقگی ایرانیان همین بس که آغاز سال نو آنان همزمان است با بیداری طبیعت و آغاز حیات گیاهان و نبات .
نوروز باستانی همزمان با ایران ، توسط  پارسی زبانان و ایرانیان سراسر کشور جشن گرفته می شود . جشنی توسط مردم و برای همه مردم . جشنی که متعلق به حکومت ها و زمامداران و طبقات بالای اجتماع نیست . جشنی که همه مردم از فقیر و غنی ، عالم و عامی ، پیر و جوان و زن و مرد در برپا داشتن آن نقش دارند و جشنی که برپاکننده و شرکت کننده آن یکی است .
نوروز جشن سبزی وسرزندگی و محبت وصمیمیت است و بساط  شادمانی و سفره هفت سین در ایام نوروز در همه خانه ها گسترده است وبه نوبه خود امید را نوید می دهد .
حفظ سنتهای نیکوی باستانی وظیفه ای است برای همه ما . پس آیین های باستانی را ارج می نهیم و پاسداری از آن را به کودکانمان می آموزیم . و به آنان می آموزیم که ایرانی بمانند و به ایرانی بودن خود افتخار کنند که : " حب الوطن من الایمان" 


 

/ 2 نظر / 22 بازدید