کارگاه آموزشی: بهره وری مطلوب از برگزاری سمینارهای علمی

روز پنج شنبه 18/7/87ش. کارگاه آموزشی نیم روزه ای تحت عنوان: "چگونه از یک سمینار علمی بیشترین بهره را ببریم" توسط دکتر محسن جعفری مذهب عضو هیأت علمی کتابخانه ملی ایران و با شرکت تعدادی از اعضاء در دفتر انجمن برگزار شد.
در این نشست به طور اجمال به گروههای مرتبط با یک سمینار علمی اعم از مخاطبان (شرکت کنندگان و برگزار کنندگان - فردی و گروهی - اشاره شد که هر کدام چگونه می توانند از یک همایش در زمینه های مادی و معنوی استفاده بهینه کنند.
برگزار کنندگان به دو گروه کلی تقسیم بندی شدند: 1- افراد حقیقی که بر اساس ایده های خود درصدد تدارک یک سمینار علمی بر می آیند. 2- برگزار کنندگان با هویت حقوقی - مانند انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -  شامل: نهاد برگزار کننده، هیأت رئیسه، هیأت علمی و داوران، هیأت های اجرائی و گروههای حمایت کننده.
به گفته دکتر جعفری مذهب یکی از مهم ترین مسائل در برپائی یک سمینار چگونگی برگزاری افتتاحیه و اختتامیه، تهیه ویژه نامه های سمینار، برگزاری پیش همایش و ارائه اطلاعات در مورد همایش های قبلی و تهیه گزارش کامل و نقادانه از سمینار پس از برگزاری است.
اما نکات مهم برای شرکت کنندگان عبارتند از: مجهز بودن به وسایل هوشمند صوتی و تصویری، داشتن رزومه خلاصه، مفید و چاپ شده از خود و کارت ویزیت که معرف نام شرکت کننده، موقعیت علمی، آدرس، تلفن و ایمیل او باشد.
معاونت پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ارتباط با نحوه اطلاع یافتن از سمینارهای علمی گفت: باید جستجو در سایت های خبری مربوط به سمینارها حداقل ماهی یک بار انجام شود تا علاقمندان به برگزاری و شرکت در همایش ها در جریان برگزاری سمینارهای مهم جهان قرار گیرند.
وی همچنین ارتباط با محققان اعم از صاحب مقاله یا مستمع، تبادل اطلاعات، مصاحبه با شخصیت های علمی شرکت کننده، دادن یا گرفتن هدایای فرهنگی و هنری را از دیگر مواردی دانست که ما را در جهت بهره برداری از یک سمینار علمی یاری می کند.

/ 0 نظر / 21 بازدید