پاسداشت اقدامات فرهنگی و فعالیت های پژوهشی دکتر منصوره اتحادیه

طبق مصوبه هیأت مدیره انجمن به منظور پاسداشت اقدامات فرهنگی و فعالیت های پژوهشی اساتید ارجمند تاریخ در میزگرد پایانی امسال، انجمن علاوه بر ارائه گزارش فعالیت های علمی یک ساله خود، از شخصیت علمی و فرهنگی دکتر منصوره اتحادیه استاد تاریخ ایران و رئیس نشر تاریخ ایران، تجلیل به عمل خواهد آورد.

/ 1 نظر / 40 بازدید
دختر بد

من ارادت ویژه ای به دکتر اتحادیه دارم . بابت برگزاری این نشست سپاس گزارم . شاد باشید