آزادی زنان آفريقای جنوبی

رستوران ASP روز شنبه 21 مردادماه ميزبان زنان فعال کشورمان در عرصه های مختلف، خبرنگاران و همسران ديپلماتهای خارجی بود.

رئيس و تعدادی از اعضای هيأت مديره انجمن نيز در اين برنامه حضور داشتند.

در اين برنامه ابتدا خانم پی تيانا، دبير اول امور اداری سفارت آفريقای جنوبی ضمن خوشآمدگويی به حاضرين توضيحاتی در مورد برنامه ارائه کرد و پس از آن سفير اين کشور در ايران ضمن تبريک اين روز به زنان کشورش از تلاش خستگی ناپذير آنان برای رهايی از رژيم آپارتايد تقدير کرد و گفت هر چند امروز بيش از 30 درصد ظرفيت های مديريتی در اختيار زنان است اما ما برای رسيدن به برابری جنسيتی برنامه ريزی می کنيم و اميدواريم بتوانيم به زودی اين ظرفيت را به 50 درصد برسانيم.

پس از آن با نمايش ده دقيقه ای از مبارزات زنان اين کشور بر ضد رژيم آپارتايد مدعوين در جريان نحوه مبارزات و مقاومت زنان تا رسيدن به پيروزی قرار گرفتند.

سخنرانی خانم الهام امين زاده نماينده مردم تهران برنامه بعدی بود که گزارشی از وضعيت زنان در ايران پس از انقلاب اسلامی و به ويژه حضور مؤثر آنان در عرصه های مختلف ارائه کرد و فعاليت زنان در NGO  ها را مورد تحسين قرار داد. سپس خان مارتا ماديسا وابسته به سفارت، سخنرانی خود را با عنوان ذيل آغاز کرد:

«اگر زن را زدی، انگار سنگی را زدی، نابود خواهی شد.» وی تاريخچه ای از مبارزات زنان کشورش را بازگو کرد و گفت از روز نهم اوت 1956، روز پيروزی مردم آفريقای جنوبی بر رژيم آپارتايد تا به امروز موقعيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی آفريقای جنوبی تغييرات زيادی داشته است. وی در ادامه افزود: امروز 33 درصد وزرای آفريقای جنوبی زن هستند همچنين قريب به 30 درصد سفرای آفريقای جنوبی در جهان را زنان تشکيل می دهند. زنان در نهادها و سازمانمهای دولتی بلکه در تمامی عرصه‌ها به ساخت جامعه دموکراتيک جديد در آفريقای جنوبی کمک های زيادی کرده اند و در اين زمينه نژاد و مذهب و غيره تأثيری نداشته است.

امروزه حقوق زنان و برابری جنسيتی در قانون اساسی جديد آفريقای جنوبی تضمين شده است و آقای تابومبکی رئيس جمهور کشورمان می گويد: « مطمئناً يکی از ملزومات زمان ما همانطور که جنبش پيشرو جديد زنان هدف قرار داده، اين است که زنان آفريقای جنوبی متحد شده با هم به سوی مساوات و صلح و سازندگی قدم بردارند.»

لازم به ذکر است در اين برنامه تعدادی از نمایندگان سازمان های غیردولتی حضور داشتند . رئیس انجمن زنان پژوهشگر تاریخ نیز ضمن گفتگو با سفیر کشور آفریقای جنوبی امکان ارتباط بیشتر و همکاری های مشترک میان پژوهشگران دو کشور را مورد تاکید قرار داد . این گفتگو به دنبال سفر محتشمی پور در سال ۱۳۸۳ به این کشور و توافقات حاصله پیرامون همکاری سازمان های غیردولتی

 دو کشور انجام شد .

/ 0 نظر / 18 بازدید