خانواده رکن و پایه تمدن ایرانی

خانم فائزه توکلی عضو کمیته پژوهش انجمن این در نشستی که به منظور نقد لایحه حمایت از خانواده تشکیل شده بود سخنانی به شرح  زیر ایراد کرد .

در طول تاریخ، تمدن ایرانی دور از هر گونه بی بند و باری، بر فرهنگ اقتدار و شوکت خانواده و زن ایرانی، استوار بوده است. خانواده که ترکیبی است از زن و مرد و فرزندان، همواره کانون آرامش و پایه و اساس هر زندگی اجتماعی به شمار آمده و تأثیر بسیار مهمی بر نحوه رفتار شهروندان و محکی و آزمونی برای سلامت جامعه است .

اما ماده 23 لایحه حمایت از خانواده تیشه  بر ریشه خانواده که اساس تمدن ایرانی در گذشته و حال بوده است، زده است به دلایلی که در ذیل می آید:

1- یکی از مباحث در خانواده، مسئله عدالت است در تعریف وظایف زن و مرد و فرزندان نسبت به هم، در حالی که طرح این لایحه زمینه بی عدالتی را در پی خواهد داشت.

2- در صورت اختیار کردن همسر دوم، همسر اول در صدد انتقام و کینه جویی بر می آید و نیز آسیب شناسی فرزندان طلاق و رها شده بحث جداگانه ای را به لحاظ جامعه شناسی می طلبد که در اینجا نمی گنجد.

3- اسم لایحه با عنوان حمایت خانواده است و حال آنکه در جامعه شناسی ازدواج مجدد مرد با حضور همسر اول خیانت تلقی می گردد.

4- شرط توانایی مالی مرد، به نوعی حمایت از اقشار ثروتمند و توانای جامعه می باشد و قانون حمایت خانواده کاملا جنبه طبقاتی جانبدارانه دارد.

5- در ازدواج دوم بر فرض تشکیل خانواده، ازدواجشان در مواردی ثبت نمی شود و بچه هایشان از بردن ارث محروم می شوند و در نتیجه همسران دوم و زن های صیغه ای و کودکان آن ها در این نوع ازدواج بسیار لطمه می بینند.

6- از تأثیرات این لایحه، ایجاد جو ناامنی در بین جوانان و عدم رغبت آنان به ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. لذا آنان با الگو گرفتن از پدرانی که همسر دوم دارند، زیر بار تعهد خانوادگی نرفته و به دنبال آن افزایش بچه هایی که بدون شناسنامه پدر و یا مادری می باشند را پیش رو خواهیم داشت .(یکی از معضلاتی که غرب با آن روبروست.)

7- افزایش رشد جمعیت با تعدد زوجات و ایجاد جامعه گسترده بی هویت محقق می شود و سوق دادن  به سمت خانواده گسترده خود نوعی بازگشت به قهقراست.

8- و در آخر اینکه لایحه حمایت از خانواده با تغییراتی که دولت در آن داده،شوکت هزاران ساله زن ایرانی را مخدوش می سازد.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید