حضور زن ايرانی در مجمع جهانی اديان برای صلح

فاطمه هاشمي رفسنجاني، دبير كل انجمن همبستگي زنان به عنوان تنها زن مسلمان به عضويت شوراي رياست افتخاري مجمع جهاني اديان كه طي روزهاي اخير در كيوتوي ژاپن تشكيل شده بود، انتخاب شد.

به گزارش سرويس زنان ايسنا هشتمين مجمع جهاني «اديان براي صلح» كه در شهر كيوتوي ژاپن با حضور حدود 800 تن از رهبران مذهبي جهان به مدت چهار روز برگزار شد، بعد از ظهر روز دوشنبه با صدور بيانيه نهايي و مجموعه گزارشهاي كميته‌هاي فرعي به كار خود پايان داد.

در روز پاياني اجلاس مجمع جهاني اديان براي صلح ، شوراي رياست افتخاري 24 نفره اين مجمع از سوي شركت كنندگان انتخاب شدند.

در اين شورا 12 مسيحي، 6 مسلمان، دو يهودي و چهار نفر از اديان آسيايي و بومي حضور دارند كه فاطمه هاشمي به عنوان تنها زن مسلمان و تنها ايراني به عضويت اين شورا در آمده است.

اين مجمع كه در سال 1970 در كيوتو ژاپن پايه‌گذاري شد، پيروان اديان مختلف را از مناطق گوناگون جهان در بر مي‌گيرد و علاوه بر اديان الهي، پيرواني در مذاهب شرقي و آسيايي و نيز آيين‌هاي بومي در آفريقا و آمريكاي لاتين در آن حضور دارند.

شايان ذكر است پيش از برگزاري مجمع عمومي، دو اجلاس ويژه زنان و جوانان كه از نهادهاي فرعي مجمع جهاني اديان براي صلح است، برگزار شده بود.

/ 0 نظر / 18 بازدید