- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

مي گويند ايرانيان كار جمعي بلد نيستند. مي گويند ايرانيان فردگرا هستند و بلد نيستند با تفكر جمعي مشكلات را حل كنند. دم دست ترين مثال هم هميشه رانندگي در تهران است. من نمي خواهم بگويم رانندگي در تهران مشكلي ندارد، برعكس به نظر من ترسناك است. اما من تحليل هاي ديگري براي آن دارم. حالا مي خواهم از يك سنت بسيار قديمي ايراني سخن بگويم كه گفته اند شايد هزارها سال دوام داشته و آن قدر مبتني بر كار جمعي و روحيه ي اجتماعي است و آنقدر هدفمند است و آگاهانه كه حتي در ميان ژاپني ها هم نمي توانيد نمونه اش را بيابيد كه معروفند به كار جمعي.

اين سنت كه شايد شما هم در باره اش شنيده باشيد هنوز در اندك روستاهاي ما موجود است. سنتي است كه يكسره مربوط به كار زنان است و در طول هزاره ها تنها و تنها توسط زنان ايراني مديريت شده است. واره. واره نوعي تعاوني سنتي است كه در اغلب شهرها و روستاها و ايلات ايران در گذشته وجود داشته است. آنچه در اين باره نقل مي كنم از كتاب بسيار ارزشمند دكترمرتضي فرهادي است به نام واره.

واره ، مبادله ي شير به منظور يك كار اقتصادي بزرگ  و همگاني است." مهمترين كاركرد واره يك كاسه كردن شيرهاي جدا جدا و اقتصادي كردن كار دامداري معيشتي و نيمه معيشتي است." در مناطقي كه محصول شير خانواده  به تنهايي براي توليد فرآورده هاي شيري كفاف نمي دهد، از آنجا كه شير به سرعت فاسد مي شود، هر روز شير همه ي خانوارها جمع آوري مي شود و تحت يك مديريت كاراي زنانه، شير به محصولات شيري تبديل مي شود، در اين بين لازم است كه ميزان شيري كه هر كس به واره سپرده است معلوم باشد. نتيجه آن است كه هر خانوار مي تواند تمام شير احياناً اندكش را تبديل به فرآورده اي كند كه در طول سال ياري دهنده ي غذاي خانوار باشد، بي كه از اندك بودن محصول روزانه سختي برد.

 مسائل واره بسيار زياد است، از پاكيزگي ظروف تا ميزان كاري كه هر كس بايد ارائه دهد، تا تفاوت شيري كه هر كس به لحاظ كيفيت خوب و يا بد به واره مي سپارد. همه و همه ي اينها هزاران سال به دست زنان ايراني صورت مي گرفته است. آيا با چنين پيشينه اي مي توان به راحتي گفت كه ايرانيان اهل كار جمعي نيستند؟

لینک نوشته
شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ