- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

باز هم بگوييد مليت امري است مربوط به قرن نوزدهم اروپا. اگر اين مليت نيست، آنهم به اين شادابي ، به اين زيبايي اين همه يگانه ، پس چيست؟  داشتم شاهنامه مي خواندم. آنجا كه خسروپرويز به دست شيرويه پسرش به زندان مي افتد، سخنش دلنشين است. او نگران ايران و زنان و كودكانش است. شايد شخصيت خسرو چندان دلپذير نباشد اما آيا اين حس مليت ، آنهم دو هزار سال پيش زيبا نيست؟

زن و كودك و بوم ايرانيان                        به انديشه ي بد منه درميان

 

و مي دانيد كه معناي ديگر انديشه ي بد همانا دشمن است چه معناي دشمن ، دوش منه، انديشه ي بد است. پس مي توان گفت خسرو كه ديگر رفتني است نگران دشمنان است كه مبادا زن و كودك و بوم ايرانيان را به تباهي كشاند. مباد.

سيما سلطاني

لینک نوشته
چهارشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٦ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ