- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

سخت بود اما شیرین شاید مانند درد زایمان که شیرینی اش موجب تکرار می شود

سخت بود اما گوارا وقتی که دفتر به پایان آمد و حکایت همچنان باقی ماند ...

سخت بود اما دلنشین وقتی لبخند رضایت بر چهره شرکت کنندگان سمینار دیده می شد، وقتی که تحسین بود و تقدیر بود و سپاس بود و مرحبا و دست مریزاد

چرا سخت است کارهای فرهنگی در کشور ما ؟ مگر نیاز به آن را همه احساس نمی کنند ؟

چرا اولویت ندارد کارهای فرهنگی مگر زیربنایی بودن و تاثیرگذار بودن و ارجمند بودنش را تردید دارند؟

چرا مارا نکوهش می کنند وقتی با جسارت لبخند می زنیم و می گوییم علیرغم همه سختی ها ادامه می دهیم ؟

لطفا دیوانگی را برای ما تفسیر کنید : باید بدانیم مستی و عاشقی و دیوانگی را چه راز و رمزی است که این گونه ما را به وادی عشق و سرگشتگی می کشاند

عاشقی را خود می دانیم دیوانگی را برایمان معنا کنید

لینک نوشته
شنبه ۳ آذر ،۱۳۸٦ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ