- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

طبیعت بدجوری از خواب بیدار شده رعد و برق و بارش باران و سبزه های نورسته و نغمه هایی که لابلای شهر شلوغ و دودگرفته ما هم شنیده می شود . بخواهیم هم نمی توانیم بخوابیم با این همه سروصدا و تسبیح و ستایش یعنی خجالت می کشیم کمی تا قسمتی  

اولین جلسه سخنرانی انجمن را در هفته سوم فروردین برگزار کردیم که دینمان را ادا کرده باشیم به اهل تاریخ و دوستداران آن جای شما خالی موضوع جالبی بود : زنان خوشنویس قرآن یا به قول حوریه سعیدی سخنران محترم ، زنان کاتب وحی

باور نمی کردم تنها در دو دوره صفوی و قاجار این همه خوشنویس زن داشته باشیم تازه اینها کسانی هستند که برحسب اتفاق یا شدت اشتهار نامشان در منابع آمده وگرنه با توجه به این که زنان عادت نداشتند نام خود را به عنوان کاتب بر مصحف ترقیم کنند چه بسا هیچ خبری و اثری از هنرمندی و نقش آفرینی آنان نمی ماند که نمی ماند و چه بسا رجال محترم در دوره های بعدی نفایس آثار آنان را به نام خود ثبت می کردند و دروغ تحویل ما می دادند و ما خلق بی خبر از حقایق نیز می پذیرفتیم و تحسین و تمجیدشان می کردیم  

قبل از برگزاری جلسه یکی از دوستان خبرنگار گله می کرد که امسال هم موضوع زن معاصر را رها کرده جهان اسلام را چسبیده اید !!! خیلی دلم گرفت هم برای مظلومیت تاریخ که چه مهجور است و ناشناخته و گاه مطرود و از آن بیشتر برای مظلومیت اسلام در این زمانه رنگ و نیرنگ که گفتن از آن و پرداختن به آن می تواند اعتبارت را پایین بیاورد

نمی دانم شاید اشتباه می کنم و آن دخترک قصدش از این گلایه چیز دیگری بود که نتوانست به من بفهماند اما این روزها بهانه برای دلتنگی ما زیاد است زیاد اما امسالمان را نیز با نام و یاد او آغاز کرده ایم و به امید او و با اتکال به او پیش می رویم در مسیری که به تشخیص جمع کوچک همدل گرممان ، حق است و درست سخنرانی ماه بعد هم با موضوع زنان واقف است در دوره صفوی اگر یاد می گرفتیم با حوصله بیشتری صفحات تاریخمان را ورق بزنیم چه ها که نمی دیدیم و نمی یافتیم از دوری و مستوری و از هنرمندی و نقش آفرینی و خلق و صنع  زنان

کاش دوستانمان برای حل مشکلات تاریخی هم جنسانشان کمی تامل می کردند و با تندروی ها و حرکات غیرمدبرانه دیگر حرکتهای آهسته و پیوسته را آسیب نمی رساندند کاش

با این همه ما بنای حرکت مستمر داریم و به شوق کعبه سرزنش خارمغیلان را به جان می خریم

تا بعد

لینک نوشته
شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ