- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

هر محرم یاد حسین و نهضت حسینی در سراسر عالم دلها را می شوراند و عرش و فرش را به تلاطم می آورد . آن همه شور و شعور و معرفت و آن همه حماسه و ایثار و وفا را هنوز هیچ قلمی به تمامی تصویر نکرده و هیچ زبانی به تمامی نسروده و هیچ قلبی به تمامی ادراک نکرده است .

و چنین است که هنوز می توان عاشورا را خواند و دید و سرود و نوشت و ترسیم کرد به دون هراس از تکرار . چراکه به اندازه عقول بشری می توان به ادراکی جدید و متفاوت از این حماسه بزرگ رسید . و به برداشتی نو و فابل فهم برای نسل امروز . پس عجب نیست گفتمان های متفاوت سنتی ، شهادت طلبانه ، اصلاح گرایانه ، حکومتگرا و انتقادی از قیام عاشورا .

و بدین گونه تاریخ زنده شهید زنده آرمان زنده و پیام زنده را می توان به گوش جان شنید از همه بازماندگان کربلا و از زینب که نه تنها ستم کش نیست بلکه ستم ستیز است و با پیام رسانی اش به یکباره بساط تحریف تاریخ را در هم می شکند . کاش قلم را توان آن بود تا باز هم از نقش آفرینی تک تک سربازان راه عدالت از زن و مرد و پیر و جوان می نوشت و ...

لینک نوشته
چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ