- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

 

 

-  وقتی ایده گفتگوی تمدنها که از سوی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد مطرح شده بود مورد استقبال جهانی قرار گرفت، دوستان عضو انجمن نیز به فکر افتادند که برای بارور ساختن این ایده کاری کنند. بنابراین پیشنهاد پژوهشی تاریخی پیرامون" نقش زن در گفتگوی تمدنها "را به رئیس مرکزی که به همین نام شروع به کار کرده بود، داد. آن زمان دکتر فریدزاده مسئولیت مرکز را به عهده داشت و نسبت به موضوع علاقمندی نشان داد. جلساتی با حضور کارشناسان مرکز و پژوهشگران تاریخ ترتیب داده شد اما نهایتاً  بودجه ای برای این طرح تصویب نشد. ضرورت مسئله ما را بر آن داشت که خود، کار را شروع کنیم ولی گرفتاری دوستان موجب شد که طرح پژوهش مورد نظر پیشرفتی نداشته باشد. در عوض نشستهای تخصصی با عنوان ارتباط ایران با کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن طراحی و در طول یک سال اجرا شد که برخی از آنها نیز چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

-  برگزاری سمینار زن در جهان اسلام پس از برگزاری دو سمینار زن در تاریخ ایران، پیشنهاد شد و مورد تصویب قرار گرفت در اولین جلسات کمیته طرح و برنامه و هیات مدیره انجمن مقرر شد در وهله اول طرح مورد نظر در اختیار موسسه، گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها قرار گیرد. ابتدا رئیس هیات مدیره انجمن با رئیس موسسه جناب آقای خاتمی در این زمینه گفتگو کرد که ایشان کلیت مسئله را پسندیدند اما مکاتبه ای که با ایشان شد پس از ارجاع به مسئول مربوطه ماههاست که بدون پاسخ مانده است.

-  به مناسبت روز زن چهارمین نشست تخصصی موسسه گفتگوی فرهنگ ها و تمدنها با موضوع نقش زنان در گفتگوی تمدن ها برگزار شد با حضور تعدادی از زنان فعال در عرصه های فرهنگ و ادب و هنر (از جمله زنان محقق و پژوهشگر تاریخ که متاسفانه به دلیل مشکلاتی نتوانستند شرکت کنند) از هر دری سخن به میان آمد: زن و صلح، هویت زن ایرانی، موقعیت زنان در ایران امروز، بررسی دو نگرش جاهلی و انسانی به زن، مسائل و مشکلات زنان ایرانی، مشکلات حقوقی و غیره از جمله موضوعاتی بود که در ارتباط با آن سخن رانده شد. اشعاری هم در مدح شخصیت و جایگاه حضرت زهرا قرائت شد و بالاخره آقای خاتمی ضمن ارائه تحلیلی از روند تاریخی شکل گیری تجدد و مراحل پس از آن به موقعیت زنان در این دوره اشاره کرد و با توجه به اهمیت مسئله، ضرورت گفتمان زنان را مورد تاکید قرار داد. رئیس هیات مدیره انجمن در حاشیه برنامه با بعضی اساتید و اندیشمندان مرتبط با انجمن در ارتباط با فعالیت های در دست اقدام گفتگو کرد. همچنین از دکتر مسجد جامعی درخواست کرد همکاری لازم موسسه با انجمن برای برگزاری سمینار زن در جهان اسلام صورت گیرد. قطعاْ اين ارتباط و همکاری برای هردو طرف مفيد خواهد بود . هم انجمن از اعتبارات فرهنگی موسسه سود خواهد جست و هم موسسه از توان اعضاء پيوسته و وابسته انجمن بهره خواهد برد .

 

لینک نوشته
شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٥ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ