- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

در اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن زنان پژوهشگر تاریخ رئیس ، نایب رئیس و خزانه دار انجمن انتخاب شدند .

در این جلسه ابتدا رئیس هیات مدیره سابق از همکاری کلیه اعضای هیات مدیره سابق تشکر کرد و گفت : به دلیل توسعه تشکیلات و انتظاراتی که از     انجمن وجود دارد همه اعضاء باید با همکاری و مشارکت جدی دوره جدید را راهبری کنند . پس از آن کاندیداهای ریاست و نایب رئیسی معرفی شده انتخاب با رای گیری با ورقه انجام شد که نتیجه آن به شرح ذیل بود :

فخرالسادات محتشمی پور  رئیس هیات مدیره

اعظم سقطی  نایب رئیس

زینب احیایی  خزانه دار

همچنین با همفکری های انجام شده اعضای هیات مدیره هر یک ماموریت یافتند پیگیری امور یکی از کمیته ها را به عهده بگیرند تا پس از سازماندهی جدید مسئولین کمیته ها توسط اعضاء آن کمیته تعیین شوند .

که به ترتیب خانم ها حوریه سعیدی ، هما رضوانی ، اعظم سقطی ، زینب احیایی ، منصوره پروینی و پریسا اندامی مسئولیت تشکیل کمیته و پیگیری امور کمیته های طرح و برنامه ، پژوهش ، تشکیلات ، ارتباطات، آموزش و بین الملل را عهده دار شدند .

در این جلسه مقرر شد تا جلسه بعدی هیات مدیره کمیته ها تشکیل شده گزارش کار خود را ارائه دهند .

همچنین پس از گفتگو پیرامون زمان جلسات صبح روز پنج شنبه وبعد از ظهر روز سه شنبه مناسب تشخیص داده شد که متناسب با امکان حضور اکثریت توسط رئیس هیات مدیره تعیین می شود . جلسه بعدی روز پنج شنبه 29/4/1385 ساعت 9 صبح خواهد بود .

 

 

لینک نوشته
چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٥ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ