- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ -
 
 

این فصل نامه متعلق به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است و مدیر مسئول آن دکتر محمد رضا جباری و سردبیرش مهدی پیشوایی است. فهرست مقالات این شماره فصل نامه و نویسندگان آن به شرح زیر است:

1-     مفهوم "امام" در گذر زمان (تا نیمه سده دوم) / مرتضی بهرامی خشنودی

2-     تأثیر روابط عثمانیان و ازبکان بر حیات دولت صفوی در عصر شاه طهماسب / حمید حاجیان

3-     علل ورود علویان به طبرستان تا تشکیل دولت علوی 250ق.م. / محمد شورمیج

4-     انصار امیر مؤمنان (ع) / سعید طالقانی

5-     دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان / غلامرضا منتظری

6-      بررسی کاربردهای لقب "امیرالمؤمنین" در بستر تاریخ اسلام (1) / حامد منتظری مقدم

 

لینک نوشته
شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٧ - انجمن زنان پژوهشگر


جهت رويت مطالب قبلي به آرشيو وبلاگ مراجعه كنيد
 
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها

آمار و خروجی
  RSS 2.0  


Powered by:
پرشین وبلاگ